گفتاردرمانی ورامین
این وبلاگ به انتشار مطالب آموزشی مربوط به رشته گفتاردرمانی و توانبخشی می پردازد
نویسنده: رضا مسعودی بیدگلی - ۱۳۸٤/٢/٢٩

قبل از آموزش گفتار فرد باید توانائیهای جسمی و فیزیکی لازم را داشته باشد تا با استفاده از آن به بیان مقاصد و اندیشه‌ها بپردازد؛ لذا در این مبحث، به مواردی می‌پردازیم که باید در ابتدا، در رأس فعالیتها قرار گیرد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: رضا مسعودی بیدگلی - ۱۳۸٤/٢/٢٦

انسان خوب، کار نیک را فقط به خاطر نیکی انجام می‌دهد نه برای مزد و پاداش

میزان شناخت والدین از کودک خود، میتواند در تسریع و پیشبرد اهداف درمانی بسیار مؤثر باشد. زمانیکه خانواده به مشکل کم شنوایی کودک پی می برد و سعی در بازگرداندن توان شنوایی کودک با مراجعه به متخصصین مربوطه می نماید بخشی از شناخت والدین نسبت به کودک را تشکیل می دهد. جهت آشنایی خانواده با راه حلهای موجود در کمک به کودکان کم شنوا آموزشهای خانواده نقش مؤثری ایفا می کند. در این نوشتار به بخشی از موارد آموزشی می پردازیم:


ادامه مطلب ...
نویسنده: رضا مسعودی بیدگلی - ۱۳۸٤/٢/٢۳
 چگونه می توان به یک کودک ناشنوا در انجام گفتارخوانی بهتر کمک کرد؟

(مورد استفاده کارشناسان توانبخشی - مربیان و معلمان گروه کم شنوا و والدین کودکان کم شنوا)

درنظرگرفتن نکات ذیل باعث خواهد شد کودک گفتارخوانی مناسبی داشته باشد:


ادامه مطلب ...
رضا مسعودی بیدگلی
فارغ التحصیل سال 1377 از دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :