گفتاردرمانی ورامین
این وبلاگ به انتشار مطالب آموزشی مربوط به رشته گفتاردرمانی و توانبخشی می پردازد
نویسنده: رضا مسعودی بیدگلی - ۱۳۸٧/۱/۱۳

شیوه ارزیابی، درمان و غربال سازی زبان یا به عبارتی مقیاس LARSP(۱ روشی برای بدست آوردن میانگین طول جمله می باشد که در سال 1976 توسط دیوید کریستال و همکارانش معرفی شد.  در این شیوه ابتدا طول جمله براساس نمونه گفتار فرد تعیین و سپس براساس مراحل رشد زبانی (که راجع به آن توضیحات لازم ارائه خواهد شد) مشخص می گردد که او در کدام یک از سطوح رشد زبانی قرار دارد. پس از تعیین سطح زبانی فرد، برنامه درمانی پایه ریزی می گردد.

توصیف نحوی دیوید کریستال برمبنای جمله قرار دارد. این شیوه توصیف شامل:الف)شناسایی جمله ها در نمونه گفتارب) تحلیل ساختار و کارکرد جمله‌هاج)تحلیل روش ترکیب و تبدیل آنها به گفتار پیوسته تحلیل ساختار جملات: الگوبندی ساختار جملات با یکدیگر متفاوت است:1

)الگوهای ساختار جمله

 2)الگوهای ساختار گروه

3) الگوهای ساختار کلمه 

در هر جمله تعدادی عنصر کوچکتر می بینیم مانند: فاعل (s)، فعل (v)، مفعول (o)، قید (A)، مسند (c). هر جمله می‌تواند بصورت گروه اسمیه (NP) و یا گروه فعلیه (VP) نمود پیدا کند.قابل توجه اینکه:

—        فقط در جملات امری ظاهراً فاعل وجود ندارد.

—        گاه ممکن است بیش از یک قید در جمله داشته باشیم.

—        مفعول ممکن است مستقیم (Od) و یا غیرمستقیم (Oi) باشد.

 مراحل رشد نحو در کودکانترتیب اکتساب الگوهای نحوی هر زبانی تقریباً ثابت است ولی سرعت رشد در رسیدن به این مراحل ممکن است متفاوت باشد. در مقیاس Larsp تا سن 5 سالگی هفت مرحله برای رشد نحو درنظر گرفته شده است:مرحله1: از 9ماهگی تا 5/1سالگیمرحله2: از 5/1 تا 2سالگیمرحله3: از 2تا 5/2سالگیمرحله4: از 5/2 تا3سالگیمرحله5: از 3 تا 5/3سالگیمرحله6: از 5/3 تا5/4سالگیمرحله7: از 5/4 سالگی به بالابا توجه به اینکه روند درمان طبق روند رشد انجام می‌گیرد نیاز است تا با خصوصیات هر مرحله آشنا گردیم. در نوشته‌های بعدی مراحل به ترتیب توصیف خواهد شد.

۱- (language Assessment, Remediation and Screening Procedure)

 (برگرفته از جزوه آموزشی  سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور) 

رضا مسعودی بیدگلی
فارغ التحصیل سال 1377 از دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :