گفتاردرمانی ورامین
این وبلاگ به انتشار مطالب آموزشی مربوط به رشته گفتاردرمانی و توانبخشی می پردازد
نویسنده: رضا مسعودی بیدگلی - ۱۳۸٩/٦/۱٥

روشهای آموزش انفرادی در محیط‌هایی برگزار می‌شود که عوامل حواس پرت‌کن کمتری وجود دارد و درمانگر میتواند برنامه‌ریزی انفرادی مناسبی برای کودک داشته باشد؛ اما دلایل گوناگونی وجود دارد که نشان می‌دهد آموزش گروهی اگر به درستی سازماندهی شود موثرتر و کارآمدتر از روشهای انفرادی خواهد بود.

حس رقابت و افزایش همکاری درجلسات گروهی وجود داشته و کودک آموزش در محیط
طبیعی را تجربه می‌کند. روابط اجتماعی افزایش یافته و کودکان به بازسازی ضعف‌های
شناختی یکدیگر می‌پردازند.

برای گروهبندی کودکان بهتر است تعداد نفرات بین 5-3نفر بوده و حتی الامکان کمتر از 10نفر در یک گروه قرار گیرند. در کودکان با ضعف شناختی شدید نیز لازم است جلسات انفرادی در اولویت برنامه قرار گیرد.

تناسب در اهداف کوتاه مدت شنیداری، بهترین آیتم در گروهبندی کودکان است. توجه به شرایط سنی، سازگاری کودکان و رشد شناختی و اجتماعی نیزدر گروهبندی تاثیرگذار است اما در عمل مجبور به حذف برخی از شرایط هستیم.

نوشته: رضا مسعودی بیدگلی آسیب‌شناس گفتار و زبان

 

رضا مسعودی بیدگلی
فارغ التحصیل سال 1377 از دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :