گفتاردرمانی ورامین
این وبلاگ به انتشار مطالب آموزشی مربوط به رشته گفتاردرمانی و توانبخشی می پردازد
نویسنده: رضا مسعودی بیدگلی - ۱۳۸۸/۱۱/۱٤

در صورتیکه کودک 8 مورد از ویژگیهای زیر را که در سنین قبل از 7سالگی بروز کرده و حداقل 6ماه دوام داشته باشد مبتلا به ADHD است:

 


1- هنگام نشستن معمولاً دست و پاهای خود را حرکت می دهند.

2- هنگامی که از او خواسته می شود در جایی نشسته بماند برایش بسیار مشکل است.

3- با کمترین عامل خارجی حواسش پرت می شود.

4- در بازیهای گروهی، منتظر نوبت ماندن برایش مشکل است.

5- قبل از به پایان رسیدن یک پرسش بدون فکر پاسخ را بیان می کند.

6- انجام کارهایی که از روی یک دستور خاص و به ترتیب مشخص شده باشد برایش مشکل است.

7- توجه ممتد به یک کار یا بازی برایش مشکل است.

8- معمولا از یک کار ناتمام سراغ کار دیگر می رود.

9- بی سرو صدا بازی کردن برایش مشکل است.

10-معمولاً زیاد حرف می زند.

11-میان صحبت دیگران پریده یا بطور ناخوانده وارد جمع یا بازی می شود.

12-بنظر می رسد هنگامی که با او صحبت می شود به حرفهای گوینده توجهی ندارد.

13-وسایل مهم و ضروری خود را در مدرسه یا خانه گم می کند.

14-بدون توجه به عواقب آن و بدون اینکه به دنبال هیجان باشد کارهای خطرناک انجام می دهد.

مقیاس درجه بندی کانرز( برای والدین)

پاسخ هیچ وقت نمره 0، کمی:1، تقریبا زیاد:2 و زیاد:3

1- هیجانی و تکانشی است.

2- بی قرار است و مدام وول می خورد.

3- بی قرار است و همواره این طرف و آن طرف می رود.

4- به راحتی داد و فریاد می کند.

5- خراب کاری می کند.

6- نمی تواند کارها را تمام کند.

7- حواس پرتی دارد و نمی تواند حواسش را جمع کند.

8- خلق و خوی او زود عوض می شود.

9- به راحتی از تلاش کردن مأیوس می شود.

10-بچه های دیگر را اذیت می کند.

به دست آوردن میانگین 5/1 یا بالاتر نشانه اختلال است.

مقیاس درجه بندی کانرز (برای معلمان)

1- بی قرار است و مدام وول می خورد.

2- وقتی که باید ساکت باشد سروصدا می کند.

3- درخواست هایش باید فوری برآورده شود.

4- بچه های دیگر را اذیت می کند.

5- بی قرار است و مدام این طرف و آن طرف می رود.

6- هیجانی و تکانشی است.

7- خیلی سعی می کند تا توجه معلم را به خود جلب کند.

 

رضا مسعودی بیدگلی
فارغ التحصیل سال 1377 از دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :