بازتاب مورو (Moro Reflex)

کودک به حالت طاقباز قرار می گیرد. وی را از ناحیه ی شانه دوطرف بلند کرده و ناگهان زیر شانه او را خالی می کنیم بطوریکه سر به عقب بیافتد. ابتدا بازوهای خود را به صورت متقارن به دو طرف باز می کند و دست ها نیز از حالت مشت خارج شده و باز می شود. پس از چند لحظه دوباره بازوهای خود را به طرف داخل جمع می کند و به حالت اول برمی گردد. این بازتاب بعد از 4ماهگی از بین می رود.

 تشخیص:

در این بازتاب یکی از نشانه های مهم اینستکه زمانیکه این رفلکس فعال می شود کودک تمام تلاش و انرژی خود را برای پیداکردن غذا، تحریک پذیری و کج خلقی بکار می گیرد.

 

مهار بازتاب:

1-  افزایش هماهنگی چشم و دست

2-  آموزش ثبات عمومی بدن

3-  جداکردن حرکات چشم از سر

4-  جداکردن حرکات سر از تنه

5-  تسهیل کنترل سر

/ 0 نظر / 760 بازدید