تاریخچه اختلال اتیسم

  • اصطلاح اتیسم را اولین بار در سال 1911 روانپزشک سوئیسی، یوجین بلولر برای توصیف افراد مبتلا به اسکیزوفرنی که تماس با واقعیت را از دست داده بودند، به کار برد. اسکیزوفرنی اختلالی شدید و مخرب است که که شامل آشفتگی های خاصی در تفکر(هذیان)، ادراک حسی(توهم)، گفتار، عواطف و رفتار می شود.

  • در اوایل دهه 1940 دو روانپزشک به نام های لئوکانر و هانس آسپرگر مستقل از یکدیگر به وصف کودکانی پرداختند که آسیب های اجتماعی، زبانی غیرمنطقی و علایقی محدود و تکراری، از خود نشان می دادند. تصور بر این بود که این کودکان بدون آنکه به اسکیزوفرنی مبتلا باشند، تماس خود را با واقعیت از دست داده اند.کانر در اولین گزارش خویش یازده کودک را توصیف کرد که در همان سال های آغازین، از تماس چشمی اجتناب می کردند، آگاهی اجتماعی نداشتند، توانایی زبانی آنها محدود بود یا اصلا چنین توانایی نداشتند و فعالیت های حرکتی قالبی از قبیل اصرار وسواس گونه برای حفظ یکنواختی محیط داشتند.


والدین آنها، فرزندان خود را این گونه وصف می کردند:" مثل آن است که در یک پوسته قرار دارد" ، "گرگ تنها"، "وقتی تنهاست شادتر است"، " طوری رفتار میکند که گویی کسی اطرافش نیست".


  • کانر این اختلال را در خودماندگی طفولیت نامید( ترجمه لغوی اتیسم ، توی خود بودن است). او ویژگی اصلی اتیسم را ناتوانی کودک در ارتباط برقرار کردن به شیوه ای عادی با مردم و موقعیت ها از بدو تولد می دانست. به عقیده کانر، اتیسم شدید همراه با تنهایی نیز وجود دارد که در این حالت کودک تا جایی که امکان دارد تمامی چیزهایی که از جهان بیرون به او می رسد، نادیده می گیرد، آنها را انکار و از خود دور می کند.


شروع زود هنگام این اختلال، کانر را به این نتیجه گیری کشاند که درخودماندگی ناشی از ناتوانی مادرزادی در برقراری روابط مهرآمیز با سایرین است.کانر والدین این کودکان را افرای کاملا باهوش و وسواسی توصیف کرد که سرد، بی تفاوت، ماشینی و خشک و بی احساس بودند(والدین یخچالی). با اینکه وی اتیسم را نقصی مادرزاد تلقی می کرد، نظریه روانزاد بودن اتیسم را مطرح کرد، بر اساس این نظریه، عامل آشکار ساز اتیسم در دوران طفولیت عبارت است از میل والدین برای وجود نداشتن فرزند، این دیدگاه اولیه که بر اساس آن اتیسم نتیجه کناره گیری دفاعی کودک از پدر یا مادر باهوش، بی روح و خشمگین تلقی می شد، تایید نشد.منبع : کانر spectrumnews.org 


تیم ترجمه اتیسم آگاهی

/ 0 نظر / 85 بازدید